มูลค่า งาน                               : 800,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                               : บางแค กทม.

ดำเนินการ                               : กรกฎาคม 2558

รายละเอียดงาน                       : Sub contractor Project

Project Detail                           : Renovate Project

o Electrical work

o Commissioning

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสียห้างซีคอน บางแค