การติดตั้งท่อ GREAN PIPE กับเครื่องทำน้ำร้อนแบบ Solar Cell