ตัวแปลงหน้าจาน สำหรับท่อขนาด D160 Flange Adaptor pipe D160