ตาราง-ท่อ-PP-R-(80)-แบบ-SDR-6-(PN20)-HIGH-PRESSURE-CLASS