ท่อ PP-R (80) แบบ FIBER/ FASER COMPOSITE PIPE SDR 6 (PN20) BURABLE CLASS