ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) HIGH PRESSURE CLASS