บริษัท บีกริม จำกัด (คอนโด 30 ชั้น ชิดลม)

มุลค่างาน                    : 500,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                   : ชิดลม กทม.

ดำเนินการ                   : พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดงาน           : Sub contractor Project

o Installation, Piping

o Commissioning

งานเดินท่อ Dia. 400 mm. HDPE For Cooling Tower