ตารางเปรียบเทียบประมาณการชุบสังกะสีของมาตรฐาน ASTM กับ AS/NZs