มูลค่างาน                                : ยูนิตละ 650,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                             : อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ดำเนินการ                             : ตุลาคม 2559

รายละเอียดงาน                    : Sub contract Project

o Design, Installation Control Panel

o Commissioning