มูลค่า งาน                   : 850,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                   : ไทยน้ำทิพย์ จ.ปทุมธานี

ดำเนินการ                   : ธันวาคม 2559

รายละเอียดงาน           : Sub contractor Project

o Design, Installation Control Panel

o Commissioning

ออกแบบ, ประกอบตู้ควบคุมและติดตั้ง