มุลค่างาน                    : 5,500,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                   : อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ดำเนินการ                   : พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559

รายละเอียดงาน           : Turnkey Project

o Design, Installation Control Panel

o Commissioning

ออกแบบ, ก่อสร้าง โกดังเก็บสินค้า