มูลค่างาน                    : 800,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                   : อ.บางพลี จ.สมุทรรปราการ

ดำเนินการ                   : ธันวาคม 2559

รายละเอียดงาน           : Sub contractor Project

o Design, Installation Control Panel

o Commissioning

ออกแบบ, ประกอบตู้ควบคุมและติดตั้ง