มูลค่างาน                                : 1,500,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                               : นิคมอตุ สาหกรรม อมตะนคร

ดำเนินการ                               : ธันวาคม 2559

รายละเอียดงาน                       : Sub contractor Project

o Design, Installation Control Panel

o Commissioning

ออกแบบ, ประกอบตู้ควบคุมและติดตั้ง