กริลแอร์พลาสติก (Grilles plastic)

กริลแอร์พลาสติก (Grilles plastic) / หัวจ่ายลม / หน้ากากแอร์ / กริลรีเทริน์ (Grilles Return) ในงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ที่ต้องใช้ท่อDuct เพื่อส่งลมไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร

จำเป็นจะต้องมีหัวจ่ายลม (กริล) หรือหน้ากากแอร์ เพื่อบังคับทิศทางลมไปตามความต้องการ ทำจากวัสดุ

หน้ากากแอร์ (Air Grille) )มีชื่อเรียกต่างๆดังนี้ 
- หัวจ่ายแอร์ หรือ หน้ากากลมส่ง (Supply Air Grille)
- หัวลมกลับหรือหน้ากากลมกลับ (Return Air Grille)
- หัวระบายอากาศหรือหน้ากากระบายอากาศ (Exhaust Air Grille)
- หน้ากากอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air Grille)

Catalog Grilles Inter Flow_Page_01