ตำแหน่ง Sales Engineer

รายละเอียดการทำงาน

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย

 2. มองหาลูกค้าใหม่และเพิ่มโอกาสทางการขาย

 3. วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด

 4. สรุปและปิดการขายได้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย - หญิง

 2. อายุ 22-35 ปี

 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 4. มีทักษะในการนำเสนอสินค้า และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 7. มีถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

 8. มีใจรักงานด้านบริการ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 9. ประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป

 10. สถานที่ปฏิบัติงานกรุงเทพและปริมณทล

 

วิธีการรับสมัคร

 1. สมัครผ่าน E-mail : dealplustech@gmail.com

 2. สมัครผ่านทางโทรศัพท์ +(66)81 304 8482