บริการของเรา

บริษัท ดีล พลัส เทค จำกัด มีบริการหลังการขาย และ บริการเพื่อส่งเสริมการขายโดยมุ่งหวังให้ท่านได้รับความพึงพอใจ จากสินค้าของเรา และ เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจแก่ท่านผู้มีอุปการะคุณ อย่างสูงสุดเราบริการท่านด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และ ความรับผิดชอบ พร้อมที่จะดูแลงานที่ท่านมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ เต็มใจ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่เปี่ยมไปด้วย ประสิทธิภาพตามความคาดหมาย

จากทีมงานที่มีความพร้อมในด้าน เครื่องมือ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสามารถบริการ

  • ติดตั้งระบบท่อ [ท่อ PPR, ท่อ HDPE, ท่อ STAINLESS STEEL, ท่อเหล็ก, ท่อ SYLER] ท่อน้ำเย็นและฉนวน Insulation
  • ติดตั้งระบบปั้มทุกชนิด Tranfer Pump , Booster Pump , Latching Pump , มีปั้มให้เลือกใช้งานมากมายเช่น Grundfos , Calpeda , Lowara , Linze , Ebara ,Stac,Dosag, Venz, Mitsubishi , Hitachi ฯลฯ
  • วางระบบ และ ติดตั้ง ระบบ Water Treatment งานระบบกรองน้ำบาดาล และถังเก็บน้ำ ภายในที่อยู่อาศัย ,บริษัท,หอพัก,โรงแรม , โรงงานอุตสาหกรรมทุกระบบ
  • ติดตั้งระบบระบายอากาศ, ระบบท่อ Duct ระบบดูดอากาศ, Blower ระบบระบายอากาศและงานหุ้มฉนวน Insulation

 

foot01